UV-kontroll och bilvårdsväska

Kvalitetskontroll med UV-ljus

Som första tillverkare i världen har vi tillfört ämnen i lackskyddet som gör produkten spårbar med hjälp av UV-ljus. Detta innebär att en kvalitetskontroll kan utföras av din rekondtekniker tillsammans med dig som kund, för att säkerställa att Silver Seal är korrekt applicerat på ditt fordon. Ett fullgott skydd har man redan 24 timmar efter utförd behandling, men produkten reflekteras av UV-ljus under hela härdningsprocessen, vilket normalt tar mellan 3-14 dagar beroende på luftfuktighet och temperatur.

 

Exklusiv bilvårdsväska

I samband med att ditt fordon genomgår en Silver Seal-behandling ingår även en exklusiv bilvårdsväska. Väskan är fylld med produkter för att underlätta skötseln av ditt fordon och hålla det rent och snyggt.

 

Certifikat

Under utvecklingsarbetet har Silver Seal genomgått omfattande tester i vädermaskin som påvisar ett fullgott skydd av lacken i upp till 36 månader. I samband med utförd behandling medföljer även ett certifikat. Det kan vara bra att spara för eventuell framtida försäljning, ett bevis på ett välskött fordon.